KWO na usługi w zakresie odbioru, przewozu i przechowywania oraz sekcji zwłok ludzkich.
Kielce dn. 19-04-2018


Usługi w zakresie odbioru, przewozu i przechowywania w chłodni oraz sekcji zwłok ludzkich dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach Termin składania ofert do dnia  23-04-2018 do godz.11:00

Termin otwarcia ofert dnia 23-04-2018 do godz.11:15

Regulamin KWO (19-04-2018)
Oświadczenie KWO (19-04-2018)
Oświadczenie KWO (19-04-2018)
Formularz Ofertowy KWO (19-04-2018)
Karta Skierowania (19-04-2018)
Skierowanie na badanie (19-04-2018)
Projekt umowy KWO (19-04-2018)
Informacja o wyborze oferty (27-04-2018)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia