Zakup i dostawa implantów, drenów i elektrod biopolarnych
Kielce 10.04.2018
Przetarg na zakup i dostawę implantów, drenów i elektrod biopolarnych
dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach


CPV główne: 33140000-3 materiały medyczne
CPV: 33183100-7
CPV: 33183700-7
CPV: 33183100-7

Termin składania ofert:19-04-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:19-04-2018 godz. 11:15


Ogłoszenie (10-04-2018)
SIWZ (10-04-2018)
Załącznik nr 1 - formularz oferty (10-04-2018)
Załącznik nr 2 oświadczenie (10-04-2018)
Załącznik nr 2a oświadczenie (10-04-2018)
Załącznik nr 2b grupa kapitałowa (10-04-2018)
Załącznik nr 3 projekt umowy (10-04-2018)
Zal nr 4-asortymentowo-cenowy (10-04-2018)
Informacja z otwarcia (19-04-2018)
Informacja o wyborze oferty (27-04-2018)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia