Zakup i dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.
Kielce dn.26-03-2018

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę artykułów biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.


  • Termin składania ofert: 4-04-2018 r. do godz10:00
  • Termin otwarcia ofert: 4-04-2018 r o godz. 10:15Ogłoszenie (26-03-2018)
SIWZ (26-03-2018)
Załącznik nr 1 fromularz oferty (26-03-2018)
Załącznik nr 2 oświadczenie (26-03-2018)
Załącznik nr 2a oświadczenie wyklucznie (26-03-2018)
Załącznik nr 2b grupa kapitałowa (26-03-2018)
Załącznik nr3 projekt umowy (26-03-2018)
Załacznik nr 4 Formularz asortymentowo-cenowy (26-03-2018)
Informacja z otwarcia (05-04-2018)
Informacja o wyborze oferty (09-04-2018)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia