Zakup, dostawę zestawu endoskopu ultrasonograficznego
Kielce dn. 15 grudnia 2017

Przetarg na zakup , dostawę zestawu endoskopu ultrasonograficznego  
wraz z montażem dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Numer referencyjny: 42/PN/2017
Termin składania ofert: 22-12-2017 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 22-12-2017 godz. 9:15

Ogłoszenie (15-12-2017)
SIWZ(15-12-2017)
Zalącznik nr 1 form. oferty(15-12-2017)
Załącznik nr 2 Oświadczenie(15-12-2017)
Załącznk nr 2a Ośwadczenie wykluczenie(15-12-2017)
Załącznik nr 2b grupa kapitałowa(15-12-2017)
Załącznik nr 3 umowa(15-12-2017)
Załącznik nr 4(15-12-2017)
Zestaw pytań (21-12-2017)
Informacja z otwarcia (22-12-2017)
Wybór oferty(27-12-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia