Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Kielce 08-12-2017


Przetarg na:
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

Termin składania ofert do dnia  15-12-2017 do godz.  12:00
Termin otwarcia ofert dnia 15-12-2017 do godz.  13:10

Ogłoszenie (08-12-2017)
Załacznik nr 1 - SIWZ (08-12-2017)
Załącznik nr 2 (08-12-2017)
Załącznik nr 3 (08-12-2017)
Załącznik nr 4 (08-12-2017)
Załącznik nr 5 (08-12-2017)
Zestaw pytań (13-12-2017)
Informacja z otwarcia (15-12-2017)
Informacja o wyborze oferty (20-12-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia