Zakup , dostawę zestawu oraz montaż myjni endoskopowej dwukomorowej
Kielce 27-11-2017


Przetarg na zakup , dostawę zestawu oraz montaż myjni endoskopowej
dwukomorowej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

CPV: 33168100-6
CPV:33191000-5


Ogłoszenie w BZP nr622690-N-2017 - z dnia 27-11-2017 Termin składania ofert do dnia  04-12-2017 do godz.  10:00
Termin otwarcia ofert dnia 04-12-2017 do godz.  10:15
 

SIWZ (27-11-2017)
Ogłoszenie (27-11-2017)
Załącznik nr 1 (27-11-2017)
Załącznik nr 2 (27-11-2017)
Załącznik nr 2a (27-11-2017)
Załącznik nr 2b (27-11-2017)
Załącznik nr 3 (27-11-2017)
Załacznik nr 4 (27-11-2017)
Informacja z otwarcia (04-12-2017)
Informacja o wyborze oferty (07-12-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia