Usługa ubezpieczenia
Kielce 08-11-2017  


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach:
 USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Termin składania ofert do dnia  16-11-2017 do godz.  12:00
Termin otwarcia ofert dnia 16-11-2017 do godz.  12:15

 

Ogłoszenie (08-11-2017)
SIWZ (08-11-2017)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15-11-2017)
Ogłoszenie o wynikach postępowania (11-12-2017)
Unieważnienie przetargu (11-12-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia