Dostawa i montaż agregatu wody lodowej
Kielce 07-11-2017  
 


Dostaw montaż agregatu wody lodowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w zakresie Pierwszego wyposażenia Izby Przyjęć-Etap III w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa SP ZOZ MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51


Termin składania ofert do dnia  15-11-2017 do godz.  10:00
Termin otwarcia ofert dnia 15-11-2017 do godz.  10:30

 

Ogłoszenie (07-11-2017)
Formularz Ofertowy (07-11-2017)
SIWZ (07-11-2017)
Istotne postanowienia umowy (07-11-2017)
Opis przedmiotu zamówienia (07-11-2017)
Informacja o wyborze oferty (20-11-2017)
Informacja z otwarcia (13-12-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia