Przetarg na wyposażenie studni
Kielce 06-11-2017Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach: „Wyposażenie studni w miejscowości Kielce przy ul. Wojska Polskiego 51 ujmującej wody dla potrzeb zaopatrzenia w wodę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (SP ZOZ MSWiA) w Kielcach, w ramach inwestycji: Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51, adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych”


Termin składania ofert do dnia  14-11-2017 do godz.  10:00
Termin otwarcia ofert dnia 14-11-2017 do godz.  10:30
  
 

Ogłoszenie (06-11-2017)
SIWZ (06-11-2017)
Formularz Ofertowy (06-11-2017)
Istotne postanowienia umowy (06-11-2017)
Opis przedmiotu zamówienia (06-11-2017)
Informacja z otwarcia ofert (14-11-2017)
Informacja o wyborze oferty (20-11-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia