Zakup i dostawę odczynników, kalibratorów ,materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do koagulogii
Kielce dn. 21-08-2017
Zakup i dostawę odczynników, kalibratorów ,materiałów
zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora dokoagulogii
dla SP ZOZMSWiA w Kielcach

Termin składania ofert: 28-08-2017 r. do godz.11:00
Termin otwarcia ofert: 28-08-2017 r. godz. 11:15

Ogłoszenie(21-08-2017)
SIWZ(21-08-2017)
Załącznik nr formularz oferty(21-08-2017)
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy(21-08-2017)
Załącznik nr 2a(21-08-2017)
Załącznik nr 2b(21-08-2017)
Załącznik nr 3 projekt umowy(21-08-2017)
Załącznik nr 4(21-08-2017)
Załącznik nr 4 parametry aparatu(21-08-2017)
Zestaw Pytań nr 1 (25-08-2017)
Zestaw Pytań nr 2 (25-08-2017)
Informacja z otwarcia ofert (29-08-2017)
Wybór oferty(12-09-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia