Dostawę gazowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, gazów technicznych
Dostawę gazowych produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, gazów technicznych dla
SP ZOZ MSWiA w Kielcach

  • CPV:24111500-0 Gazy medyczne
  • CPV:24111700-2 Azot
  • CPV:98390000-3 inne usługi
Ogłoszenie w BZP nr 535160-N-2017z dnia 2017-06-20

Termin składania ofert: 27-06-2017 g. 11:00
Termin otwarcia ofert: 27-06-2017 g. 11:15


Ogłoszenie (20-06-2017)
SIWZ (20-06-2017)
Załącznik nr 1 form. ofertowy(20-06-2017)
Załącznik nr 2 oświadczenie(20-06-2017)
Załącznik nr 2a(20-06-2017)
Załącznik nr 2b(20-06-2017)
Załącznik nr 3 projekt umowy(20-06-2017)
Załącznik nr 4(20-06-2017)
Zestaw pytań nr 1(23-06-2017)
Informacja z otwarcia (27-06-2017)
Ogłoszenie wyniku (20-07-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia