Konkurs ofert w zakresie chirurgi szczękowo twarzowej

Kielce 14-06-2017
 
SP ZOZ MSWiA w Kielcach ogłasza konkurs ofert na:
 
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH DO DNIA 30.09.2017
W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGI W ZAKRESIE
CHIRURGI SZCZĘKOWO -TWARZOWEJ

Ogłoszenie (14-06-2017)
Wynik konkursu (22-06-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia