Na dostawę materiałów szewnych , materiałów hemostatycznych...
Przetarg na dostawę materiałów szewnych , materiałów hemostatycznych,
siatek przepuklinowych i staplerów dla
SP ZOZ MSWiA w Kielcach


CPV-33141121-4 Szwy chirurgiczne
CPV:33141127-6-hemostatyki wchłanialne
CPV:33141100-1-opatrunki,zaciski,szwy,podwiązki

Ogłoszenie w BZP nr532115-N-2017 z dnia 2017-06-13

Termin składania ofert: 20.06.2017 r. godz11:00
Termin otwarcia ofert:  30.06.2017 r godz. 11:15


Ogłoszenie (13-06-2017)
SIWZ (13-06-2017)
Załącznik nr1 form. oferty (13-06-2017)
Załącznik nr 2 (13-06-2017)
Załącznik nr 2a oświadczenie (13-06-2017)
Załącznik nr 2b (13-06-2017)
Załącznik nr 3 projekt umowy (13-06-2017)
Załącznik nr 4 (13-06-2017)
Załącznik nr 5 wykaz próbek (13-06-2017)
Wyjaśnienie (16-06-2017)
Informacja z otwarcia ofert(20-206-2017)
Zawiadomienie o unieważnieniu (27-06-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia