Sprawowanie funkcji kierownika budowy i nadzór inwestorski...
Kielce 05-05-2017
  SPRAWOWANIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY I NADZÓR INWESTORSKI
NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU INWESTORSKIEGO
W OKRESIE GWARANCJI, W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ:
„Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie
go łącznikiem z budynkiem Polikliniki
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach,
przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych”

Termin składania ofert do dnia  12-05-2017 do godz.11.:00
Termin otwarcia ofert dnia 12-05-2017  godz.11:15

Ogłoszenie(05-05-2017)
SIWZ Tom I - do edycji (05-05-2017)
SIWZ Tom I(05-05-2017)
Umowa Tom II(05-05-2017)
SIWZ Tom III(05-05-2017)
Informacja z otwarcia (12-05-2017)
Informacje o wyborze wykonawcy (22-05-2017)
Unieważnienie wyboru (26-05-2017)
Ogłoszenie wyniku (23-06-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia