Na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunochemii...
Przetarg na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych
do immunochemii wraz z dzierżawą aparatu dla
SP ZOZ MSWiA w Kielcach


CPV:33696200-7 odczynniki do badania krwi
CPV:33124100-6 urządzenia diagnostyczne
CPV:33696500-0 odczynniki laboratoryjne

Ogłoszenie w BZP nr71107-2017z dnia 2017-04-21

Termin składania ofert do dnia:28-04-2017 do godz 11:00
Termin otwarcia ofert dnia: 28-04-2017 godz. 11:30

Ogłoszenie (21-04-2017)
SIWZ (21-04-2017)
Załącznik nr 1 formularz ofertowy (21-04-2017)
Załącznik nr 2 oświadczenie (21-04-2017)
Załącznik nr 2a oświadczenie (21-04-2017)
Załącznik nr 2b grupa kapitałowa (21-04-2017)
załącznik nr 3 projekt umowy (21-04-2017)
Załącznik nr 4 (21-04-2017)
Zestaw pytań (25-04-2017)
Informacja z otwarcia ofert (28-04-2017)
Informacja z otwarcia ofert (28-04-2017)
Informacja o wyborze oferty (08-05-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia