Przetarg na dostawę implantów...
Przetarg na dostawę implantów wraz z dzierżawą kompatybilnego
instrumentarium dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej
dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Ogłoszenie w BZP nr71033-2017z dnia 2017-04-21

Termin składania ofert do dnia: 28-04-2017 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert dnia: 28-04-2017 godz. 11:15

Ogłoszenie(21-04-2017)
SIWZ (21-04-2017)
Załącznik nr 1 formularz ofertowy (21-04-2017)
Załącznik nr 2 oświadczenie (21-04-2017)
Załącznik nr 2a oświadczenie (21-07-2017)
Załącznik nr 2b (21-04-2017)
Załącznik nr 3 projekt umowy (21-04-2017)
Załącznik nr 4 (21-04-2017)
Informacja o wyborze oferty (08-05-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia