KWO Dostawa i montaż szlabanu
Kielce 13-04-2017KWO na dostawę i montaż szlabanu przed wjazdem na teren szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (SP ZOZ MSWiA) w Kielcach, przy ul Ogrodowej 11 


Termin składania ofert do dnia  21-04-2017 do godz.10.:00
Termin otwarcia ofert dnia 21-04-2017 do godz.10:30

Formularz Ofertowy (13-04-2017)
Regulamin KWO (13-04-2017)
Umowa KWO (13-04-2017)
Załącznik nr. 1 Oświadczenie (13-04-2017)
Załącznik nr 2 Wykaz robót (13-04-2017)
Załącznik nr 4 (13-04-2017)
Miejsce montażu (13-04-2017)
Informacja o wyborze oferty (08-05-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia