KWO Dostawa i montaż szlabanu
Kielce 03-04-2017KWO na dostawę i montaż szlabanu przed wjazdem na teren szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (SP ZOZ MSWiA) w Kielcach, przy ul Ogrodowej 11 


Termin składania ofert do dnia  12-04-2017 do godz.10.:00
Termin otwarcia ofert dnia 12-04-2017 do godz.10:30

 
 

Oświadczenie (03-04-2017)
Wykaz robót (03-04-2017)
Grupa kapitałowa (03-04-2017)
Oferta (03-04-2017)
Regulamin KWO (03-04-2017)
Umowa (03-04-2017)
Miejsce montażu (03-04-2017)
Zawiadomienie o unieważnieniu (13-04-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia