Prztarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
Kielce 20-03-2017
 
Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.CPV:33140000-3 materiały medyczne
CPV:33141310-6 strzykawki
CPV:33141320-9 igły
CPV:33696000-5 odczynniki i środki do kontrastowania
CPV:331980000-4 -szpitalne wyroby papierowe
Ogłoszenie w BZP nr 47233-2017z dnia 2017-03-20


 
 
Termin składania ofert do dnia  29-03-2017 do godz.11.:00
Termin otwarcia ofert dnia 29-03-2017 do godz.11.:15
 
 

Ogłoszenie (20-03-2017)
SIWZ (20-03-2017)
Załącznik nr 1 (20-03-2017)
Załącznik nr 2 (20-03-2017)
Załącznik nr 2a (20-03-2017)
Załącznik nr 2b (20-03-2017)
Załącznik nr 3 (20-03-2017)
Załącznik nr 4 (20-03-2017)
Zmiana terminu(24-03-2017)
Zestaw pytań nr 1(24-03-2017)
Ogłoszenie o znianie ogłoszenia (24-03-2017)
Informacja z otwarcia ofert (29-03-2017)
Informacja o wyborze oferty (18-04-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia