Przetarg na wykonanie otworu studziennego
Kielce 03-03-2017
 Przetarg na:


Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Kielce przy ul. Wojska Polskiego 51 ujmującego wody z utworu dolnej jury dla potrzeb zaopatrzenia w wodę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (SP ZOZ MSWiA) w Kielcach, t. j. istniejącego budynku Polikliniki i projektowanego budynku szpitala

Termin składania ofert do dnia  10-03-2017 do godz.11.:00
Termin otwarcia ofert dnia 10-03-2017 do godz.11.:30
 

 

Formularz Ofertowy (03-03-2017)
Regulamin KWO (03-03-2017
Umowa (03-03-2017)
Załącznik nr. 1 Oświadczenie (03-03-2017)
Załącznik nr. 2 (03-03-2017)
Załącznik nr 3 (03-03-2017)
Załącznik nr 4 (03-03-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia