Przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów medycznych

Kielce 28-02-2017
Przetarg na świadczenie usług w zakresie
odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych dla
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Ogłoszenie nr 33583 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.
CPV:90500000-2 Usługi związane z odpadami
CPV:90520000-8 usługi w zakresie odpadów medycznych
CPV:90524400-0 usługi gromadzenia ,transportu i wywozu odpadów szpitalnych
CPV:90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych

 

 
Termin składania ofert do dnia 9-03-2017 do godz.11.:00
Termin otwarcia ofert dnia 9-03-2017 do godz.11.:15


Ogłoszenie nr 33583(28.02.2017)
SIWZ(28.02.2017)
Załącznik nr 1 formularz oferty(28.02.2017)
Załącznik nr 2 oświadczenie(28.02.2017)
Załącznik nr2a oświadczenie wykluczenie(28.02.2017)
Załącznik nr2b grupa kapitałowa(28.02.2017)
Załącznik nr 3 umowa(28.02.2017)
Załacznik nr 4(28.02.2017)
Załącznik nr 5 wykaz usług(28.02.2017)
Zal nr 6 Wykaz środków transportu(28.02.2017)
Zestaw pytań nr.1 (06-03-2017)
Zestaw pytań nr.2 (06-03-2017)
Ogłoszenie o zmianie (06-03-2017)
Zestaw pytań (07-03-2017)
Informacja z otwarcia ofert (09-03-2017)
Zawiadonienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14-03-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia