Konkurs ofert w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania czasie snu
Kielce 09-01-2017
 
SP ZOZ MSWiA w Kielcach ogłasza konkurs ofert na:
 
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH OD DNIA 01.01.2017 DO
DNIA 30.06.2017 W RAMACH ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE
DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU

Ogłoszenie (09-01-2017)
Specyfikacja (09-01-2017)
Formularz Ofertowy (09-01-2017)
Ogłoszenie wyniku konkursu (17-01-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia