Przetarg na zakup i dostawę zestawów operacyjnych...
Kielce dn. 9-01-2017

Przetarg na zakup i dostawę zestawów operacyjnych, fartuchów ,serwet ,foli operacyjnej ,
bielizny z włókniny 1 x użytku dla 
SP ZOZ MSWiA w Kielcach

CPV:33141620-2
CPV:39518000-6
CPV:33141000-0

Termin składania ofert: 17-01-2017 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17-01-2017 godz. 10:15

Ogłoszenie nr 3985(09-01-2017)
SIWZ (09-01-2017)
Załącznik nr 1 do SIWZ(09-01-2017)
Załącznik nr 1 A(09-01-2017)
Załacznik nr 1 B(09-01-2017)
Załacznik nr 2 Oferta(09-01-2017)
Załącznik nr 3 umowa(09-01-2017)
załącznik nr 4 asortyment(09-01-2017)
Zestaw pytań nr 1(13-01-2017)
Informacja z otwarcia ofert (17-01-2017)
Wybór najkorzystniejszej oferty(26-01-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia