Konkurs ofert w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej
Kielce dn. 23-12-2016
SP ZOZ MSWiA w Kielcach ogłasza konkurs ofert na:

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH  OD DNIA 01.01.2017 DO DNIA 30.06.2017 r. W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGII W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ


Ogłoszenie chirurgia szczękowo-twarzowa
Formularz ofertowy - chirurgia(23-12-2016)
Ogłoszenie o wyniku(03-01-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia