Konkurs ofert w zakresie ortopedii i traumatologii
Kielce dn. 23-12-2016
SP ZOZ MSWiA w Kielcach ogłasza konkurs ofert na:
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
OD DNIA 01.01.2017 DO DNIA 30.06.2017 W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Ogoszenie Ortopedia(23-12-2016)
Formularz ofertowy - ortopedia(23-12-2016)
Ogłoszenie o wyniku(03-01-2017)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia