Na zakup i dostawę rękawic
 
 Kielce dnia 06-12-2016
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Na zakup i dostawę rękawic diagnostycznych,chirurgicznych dla
SP ZOZ MSWiA w Kielcach

 Termin składania ofert: 14-12-2016   do godziny 10:00
Termin otwarcia ofert: 14-12-2016   o godzinie 10:15
 Ogłoszenie (06-12-2016)
SIWZ (06-12-2016)
Załącznik nr. 1 Formularz oferty (06-12-2016)
Załącznik nr. 2 do SIWZ (06-12-2016)
Załącznik nr. 2a do SIWZ (06-12-2016)
Załącznik nr. 2b do SIWZ (06-12-2016)
Załącznik nr. 3 Projekt umowy (06-12-2016)
Załącznik nr. 4 formularz asortymentowo-cenowy (06-12-2016)
Zestaw pytań nr 1(12-112-2016)
Informacja z otwarcia ofert (14-12-2016)
Informacja o wyborze wykonawcy(20-12-2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia