Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego
  Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego
grzewczego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy


Termin składania ofert: 02-12-2016   do godziny 11:00


Termin otwarcia ofert: 02-12-2016  o godzinie 11:15Ogłoszenie(25-11-2016)
SIWZ(25-11-2016)
Załącznik nr 1 form. oferty(25-11-2016)
Załącznik nr 2a oświadczenia(25-11-2016)
Załącznik nr 2b oświadczenie(25-11-2016)
Załącznik nr 3 projekt umowy(25-11-2016)
Informacja z otwarcia ofert(02-12-2016)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania(05-12-2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia