Zakup i dostawa szczepionek
 
Kielce dnia 07-11-2016
 
Zakup i dostawa szczepionek dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
           
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy            Termin składania ofert: 15-11-2016   do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 15-11-2016  o godzinie 10:15
 
 

Ogłoszenie (07-11-2016)
SIWZ (07-11-2016)
Załącznik nr. 1 Formularz oferty (07-11-2016)
Załącznik nr. 2 do SIWZ (07-11-2016)
Załącznik nr. 2a do SIWZ (07-11-2016)
Załącznik nr. 2b do SIWZ (07-11-2016)
Załącznik nr. 3 Umowa (07-11-2016)
Załącznik nr. 4 szczepionki (07-11-2016)
Zestaw pytań nr 1(10-11-2016)
Informacja z otwarcia ofert(15-11-2016)
wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia