Zakup wraz z dostawą leków
 Kielce dnia 28-10-2016
 


Zakup wraz z dostawą leków,
Fraxiparyny , Albuminy, Ciprofloxacyny , Żywienia ,
antybiotyków, kontrastu, płynów dla
Apteki Szpitalnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach.
Termin składania ofert: 05-12-2016   do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 05-12-2016  o godzinie 10:30
 

Ogłoszenie (28-10-2016)
SIWZ (28-10-2016)
Załącznik nr. 1 Formularz oferty (28-10-2016)
Załącznik nr. 2 Asortyment (28-10-2016)
Załącznik nr. 3 (28-10-2016)
Załącznik nr. 4 Umowa (28-10-2016)
Załącznik nr. 5 do SIWZ (28-10-2016)
Zestaw pytań nr 1(04-11-2016)
Zestaw pytań nr 2(04-11-2016)
Zestaw pytań nr 3(18-11-2016)
Zestaw pytań nr 4(24-11-2016)
Zestaw pytań nr 5(24-11-2016)
Informacja z otwarcia ofert (05-12-2016)
Informacja - wybór ofert(23-12-2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia