Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej
Kielce dn. 19-10-2016
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
" Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi
oraz połączenie go z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 51 adoptowanym i dostosowanym do wymogów prawnych

Termin składania ofert: 27-10-2016 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 27-10-2016 godz. 11:30

Ogłoszenie(19-10-0216)
SIWZ(19-10-2016)
Załącznik A Opis zamówienia (19-10-2016)
Załącznik B postanowienia umowy(19-10-2016)
Wytyczne do projektu zał. C(19-10-2016)
Wyrys z mapy(19-10-2016)
Mapa zasadnicza(19-10-2016)
Załącznik nr 1 oferta wzór (19-10-2016)
Załącznik nr 2(19-10-2016)
Załącznik nr 2a(19-10-2016)
Załącznik nr 2b(19-10-2016)
Załącznik nr 3 do SIWZ(19-10-2016)
Załącznik nr 4 wykaz osób(19-10-2016)
Załącznik F(19-10-2016)
Zestaw pytań nr 1(21-10-2016)
Sprostowanie(24-10-2016)
Zestaw pytań nr 2(25-10-2016)
Decyzja o ustaleniu lok. celu publicznego(25-10-2016)
Mapa do lok. celu publicznego(25-10-2016)
Decyzja Państwowej Straży pożarnej(25-10-2016)
Protokół kontroli(25-10-2016)
Informacja z otwarcia ofert(27-10-2016)
Informacja o wyborze najkorzystniekszej oferty(03-11-2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia