KWO na zakup i sukcesywną dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji
Kielce,dn. 29.07.2016r.Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i sukcesywną dostawę
wskaźników kontroli procesu sterylizacji
dla SPZOZ MSWiA w Kielcach


Termin składania ofert: 4-08-2016 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 4-08-2016 godz. 9:15

Regulamin KWO (29.07.2016)
Zał. nr 2-wskaźniki (29-07-2016)
Wynik postępowania(05-08-2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia