KWO na zkup i sukcesywną dostawę implantów dla potrzeb ortopedii
Kielce 22-07-2016
Konkurencyjny Wybór Ofert
na zakup i sukcesywną dostawę implantów dla potrzeb ortopedii
SPZOZ MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Termin składania ofert: 29-07-2016 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 29-07-2016 godz.9:15

Regulamin KWO (22-07-2016)
Załącznik nr 2 (22-07-2016)
Ogłoszenie wyniku (01.08.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia