KWO na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek przeciw grypie
Kielce, dn. 27.06.2016r.
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek przeciw grypie
na sezon 2016/2018 dla SPZOZ MSWiA w Kielcach


Termin składania ofert: 04-07-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 04-07-3016 godz.9:15


wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia