KWO zakup i sukcesywną dostawę środków czystości.
  KWO zakup i sukcesywną dostawę środków czystości
dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach  na okres 12 miesięcy
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Termin składania ofert:29-06-2016 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 29-06-2016 godz. 9:15

Regulamin KWO (20-06-2016)
Załącznik nr 2 do KWO (20-06-2016)
Zestaw pytań nr 1 (23.06.2016)
Zestaw pytań nr 2 (27.06.2016)
Zestaw pytań nr 3 (27.06.2016)
Ogłoszenie wyniku (30.06.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia