KWO na zakup i sukcesywną dostawę leków, środków cieniujących i opatrunków
KWO na zakup i sukcesywną dostawę leków, środków cieniujących i opatrunków
specjalistycznych dla SP ZOZ MSWiA  w Kielcach
 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Termin składania ofert:21-06-2016 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:21-06-2016 godz.9:15


Regulamin KWO (13.06.2016)
Załącznik nr 2 do KWO (13.06.2016)
Wynik KWO (21.06.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia