KWO na zakup i sukcesywną dostawę odczynników do serodiagnostyki transfuzjologicznej
Kielce, dn. 13.06.2016r.
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i sukcesywną dostawę odczynników do serodiagnostyki transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową, opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym z podłożem separującym wraz z dzierżawą urządzeń tj. wirówki, inkubatora, pipety oraz dozownika dla SPZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euroTermin składania ofert: 21-06-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 21-06-2016 godz.9:15Regulamin KWO (13.06.2016)
Załącznik nr 2 (13-06-2016)
Zestaw pytań nr 1 (15-06-2016)
Wynik KWO (21.06.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia