KWO na zakup i sukcesywną dostawę materiałów hemostatycznych i siatek przepuklinowych
Kielce, dn. 08.06.2016r.

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i sukcesywną dostawę
materiałów hemostatycznych i siatek przepuklinowych
dla SPZOZ MSWiA  w Kielcach  na okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: 17-06-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 17-06-2016 godz.9:15


Regulamin KWO (08.06.2016)
Zestaw pytań nr 1 (14.06.2016)
Zestaw pytań nr 2 (14.06.2016)
Ogłoszenie wyniku (24.06.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia