KWO na zakup i sukcesywną dostawę materiałów hemostatycznych i siatek przepuklinowych
Kielce, dn. 30.05.2016r.


Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i sukcesywną dostawę
materiałów hemostatycznych i siatek przepuklinowych
dla SPZOZ MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy


Termin składania ofert: 7-06-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 7-06-2016 godz.9:15


Regulamin KWO (30.05.2016)
Zestaw pytań nr 1(03.06.2016)
Ogłoszenie wyniku (07.06.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia