Przetarg - materiały szewne
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę
materiałów szewnych dla SP ZOZ MSWiA  w Kielcach
na okres 12 miesięcy
CPV :  33141121-4; 33141127-6
Termin składania ofert: 25-05-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 25-05-2016 godz.9:15

Ogłoszenie(17-05-1016)
Załącznik nr 5 do SIWZ(17-05-2016)
SIWZ - Mat. szewne(17-05-2016)
Zestaw pytań nr 1 (20.05.2016)
Zestaw pytań nr 2 (20.05.2016)
Zestaw pytań nr 3 (23.05.2016)
Wynik - Materiały szewne(27-05-2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia