KWO na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych
Kielce, dn. 20.04.2016r.


Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych
dla SPZOZ MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: 27-04-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 27-04-2016 godz.9:15
Regulamin KWO (20.04.2016)
Załącznik nr 2 do KWO (20.04.2016)
Wynik(29.04.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia