KWO na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością
Kielce, dn. 12.04.2016r.


KONKURENCYJNY WYBÓR OFERT
na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością dla SPZOZ MSWiA w Kielcach

Termin składania ofert:22-04-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert:22-04-2016 godz.9:15
Regulamin KWO (12.04.2016)
Arkusz danych do certyfikacji-2016 (18.04.2016)
Modyfikacja-certyfikacja-2016 (19.04.2016)
Zestaw pytań nr 1(15.04.2016)
Zestaw pytań nr 2 (19.04.2016)
Zestaw pytań nr 3 (19.04.2016)
Zestaw pytań nr 4 (19.04.2016)
Zestaw pytań nr 5 (19.04.2016)
Zestaw pytań nr 6 (19.04.2016)
Ogłoszenie wyniku (26.04.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia