KWO na usługę utrzymania ciągłego ruchu wraz z dozorem i zapewnieniem serwisu kotłowni olejowo-gazowej
Kielce, dn. 10.03.2016r.

  Konkurencyjny Wybór Ofert na „usługę utrzymania ciągłego ruchu wraz z dozorem i zapewnieniem serwisu kotłowni olejowo-gazowej z Kotlami typu TKK-600 KW- szt. 2 i kotłowni olejowej z Kotlami typu TTI REMECHA OD 14 – szt.2” dla  SP ZOZ MSW w Kielcach przez okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: 18-03-2016 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 18-03-2016 godz. 9:15


Kielce dn. 14.03.2016r.
Informacja do Wykonawców

Zamawiający informuje o obowiązkowym dokonaniu wizji obiektów związanych
 z przedmiotem zamówienia w terminie do 17-03-2016 do godz. 12:00.

Brak oświadczenia o dokonaniu wizji będzie skutkował odrzuceniem oferty.


KWO (10.03.2016)
Wizja lokalna(11.03.2016)
Informacja dla wykonawców(14.03.2016)
Ogłoszenie wyniku (21.03.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia