KWO na zakup i dostawę materiałów biurowych
Kielce, dn. 10.03.2016r.

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych
dla SPZOZ MSW w Kielcach na okres 24 miesięcy

Termin składania ofert 21-03-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 21-03-2016 godz.9:15


KWO (10.03.2016)
Załącznik nr2 (10.03.2016)
Ogłoszenie wyniku (22.03.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia