Konkurs ofert w zakresie Diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach na podstawie art. 26  i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT:

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH  DO DNIA 31.12.2016 r. W RAMACH ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU

  • Termin składania ofert 21-01-2016 godz. 9:15
  • Termin otwarcia ofert 21-01-2016 godz. 9:30


Ogłoszenie - formularz ofertowy
Ogłoszenie wyniku (25.01.2016)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia