Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę leków
Przetarg na   zakup i sukcesywną dostawę leków dla
SP ZOZ MSW w Kielcach na okres 12 miesięcy.
Znak sprawy:16/PN/2015Numer ogłoszenia: 343332 - 2015

Termin składania ofert: 23-12-2015 do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert 23-12-2015 godz. 9:15

Ogłoszenie (15-12-2015)
Załącznik nr 1,2,4a,4b,4c do SIWZ(15-12-2015)
Załacznik nr 5(15-12-2015)
SIWZ (16.12.2015)
Zestaw pytań nr1 (18.12.2015)
Zestaw pytań nr2 (18.12.2015)
Zestaw pytań nr3 (18.12.2015)
Zestaw pytań nr4 (18.12.2015)
Zestaw pytań nr5 (18.12.2015)
Zestaw pytań nr6 (18.12.2015)
Zestaw pytań nr7 (18.12.2015)
Zestaw pytań nr8 (18.12.2015)
Zestaw pytań nr9 (18.12.2015)
Ogłoszenie wyniku (28.12.2015)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia