Konkurs ofert w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 z późn.zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT:

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH DO DNIA 31.12.2016 r. W ZAKRESIE

  1. ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU,
  2. CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ (w ramach oddziału chirurgicznego).

  • Termin składania ofert 10-12-2015 godz. 10:15
  • Termin otwarcia ofert 10-12-2015 godz. 10:30

50.png Unieważnianie postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruch


Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 z późn.zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT:

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU LECZENIA SZPITALNEGO ORAZ AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH DO DNIA 31.12.2016 R. w ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU.

  • Termin składania ofert 22-12-2015 godz. 10:15
  • Termin otwarcia ofert 22-12-2015 godz. 10:30

 

Ogłoszenie - Ortopedia(14-12-2015)
unieważninie - ortopedia.(9-12-2015)
Ortopedia i Chirurgia Szczękowo-Twarzowa
Ogłoszenie - Ortopedia
Ogłoszenie Chirurgia Szczękowo-Twarzowa
Ogłoszenie wyniku (28.12.2015)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia