KWO na zakup i dostawę defibrylatora
Kielce, dn. 09.11.2015r.


Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę defibrylatora dla SP ZOZ MSW w Kielcach
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Termin składania ofert: 17-11-2015 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 17-11-2015 godz. 9:15


Regulamin KWO (09.11.2015)
Załączniki nr 1, 2 i 4 do regulaminu KWO (13.11.2015)
Zestaw pytań nr1 (13.11.2015)
Zestaw pytań nr2 (16.11.2015)
Ogłoszenie wyniku (17.11.2015)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia