KWO na zakup i dostawę błon i odczynników rtg
  Kielce, dn. 08.09.2015r.
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę błon i odczynników rtg dla SPZOZ MSW w Kielcach na okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: 17-09-2015 godz.9:00

Termin otwarcia ofert: 17-09-2015 godz.9:15


Regulamin KWO (08.09.2015)
Zestaw pytań nr 1 (10.09.2015)
Zestaw pytań nr 2 (11.09.2015)
Zestaw pytań nr 3 (11.09.2015)
Ogłoszenie wyniku (17.09.2015)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia