KWO na zakup i sukcesywną dostawę odczynników
Kielce, dn. 06-07-2015r.

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i sukcesywną dostawę odczynników do SP ZOZ
MSW w Kielcach
Termin składania ofert -14-07-2015 godz.9:00
Termin otwarcia ofert -14-07-2015 godz.9:15
Regulamin KWO (06.07.2015)
załącznik nr2 (06.07.2015)
załącznik nr4 (06.07.2015)
Ogłoszenie wyniku (14.07.2015)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia