Przetarg nieograniczony na dzierżawę budynków i gruntu
Kielce dn. 22-05-2015r.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ BUDYNKÓW I GRUNTU POŁOŻONYCH
W KIELCACH PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 51Termin składania wniosków o wyrażenie zgody na wskazany przez oferentów profil działalności zostaje wyznaczony na dzień 29-05-2015r. godz. 9:00.

Wydzierżawiający poinformuje oferentów o podjętej decyzji w terminie do 1-06-2015 r.
 (tj. o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody).

Termin składania ofert: 8-06-2015 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 8-06-2015 godz. 9:15

Regulamin przetargu (22.05.2015)
Ogłoszenie (22.05.2015)
Ogłoszenie wyniku (09.06.2015)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia